slide
מרכז מסחרי, ביתר עילית
slide
מרכז מסחרי שמגר ירמיהו, ירושלים
slide
בזל פארק פתח תקוה
slide
מרום ירושלים, ירושלים
slide
מגדל הכשרת היישוב , BBC
slide
וואלדורף אסטוריה, ירושלים
slide
צמרת הטחנה, בני ברק
slide
צעירים בצמרת - בני ברק
slide
עסקים בצמרת, בני ברק
פרויקטים בשיווק

צור קשר

מרכז מסחרי, ביתר עילית
מרכז מסחרי שמגר ירמיהו, ירושלים
בזל פארק פתח תקוה
מרום ירושלים, ירושלים
מגדל הכשרת היישוב , BBC
צמרת הטחנה, בני ברק
צעירים בצמרת - בני ברק
עסקים בצמרת, בני ברק

קבוצת סן חן – עמוד הבית