slide
בזל פארק פתח תקוה
slide
אחוזת נמדר- בית שמש
slide
שמגר ירמיהו - ירושלים
slide
מרכז משה - ביתר
slide
מרום ירושלים, ירושלים
slide
מגדל הכשרת היישוב , BBC
slide
וואלדורף אסטוריה, ירושלים
slide
צמרת הטחנה, בני ברק
slide
צעירים בצמרת - בני ברק
slide
עסקים בצמרת, בני ברק
פרויקטים בשיווק

צור קשר

בזל פארק פתח תקוה
מרום ירושלים, ירושלים
מגדל הכשרת היישוב , BBC
צמרת הטחנה, בני ברק
צעירים בצמרת - בני ברק
עסקים בצמרת, בני ברק

קבוצת סן חן – עמוד הבית